APIs

Spiro-OMe-DMT
Name 4,4',4'',4'''-(2H,2'H,4H,4'H-3,3'-spirobi[thieno[3,4-b][1,4]dioxepine]-6,6',8,8'- tetrayl)tetrakis(N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline)
CAS. No.  
Common Name Spiro-OMe-DMT
Price: 200 USD for 0.5g
300 USD for 1g