APIs

Name: 3,4-Dihexyloxythiophene
CAS No. 211235-81-3
Common Name: 3,4-Dihexyloxythiophene
Price: 100 USD for 10g
400 USD for 50g